The Company
About Spiler Tank
Vehicles
About Vehicles
Contact
Offer for you
Privacy Policy

Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adatok kezelése

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

A Spiler Tank Kft. (2146 Mogyoród, Kert utca 7.), mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Mindezeknek valamint jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve ide kattintva olvasható a természetese személyek személyes adatainak kezeléséről és az érintett személyek jogairól szóló tájékoztató.

Weboldal használata

Tájékoztatjuk továbbá, hogy honlapunk látogatása nem kíván semmilyen regisztrációt, amely lehetővé teszi, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa web oldalunkat. Azonban fontosnak tartjuk, hogy weboldalunk látogatásával kapcsolatos technikai beállításokról tájékoztassuk.

Névtelen adatok és "cookie"-k

Amikor Ön meglátogatja web-oldalunkat, mi nem gyűjtünk be semmilyen személyes adatot, amíg Ön erre felhatalmazást nem ad.

A Spiler Tank Kft. feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, valamint hogy halmozott statisztikát készíthessen azokról az egyénekről, akik belső, piackutatási célokra használják az oldalainkat. Ennek során a Spiler Tank Kft. beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a felhasználó első szintű domain nevét (pl. a gipszjakab@gmail.com e-mail címből kigyűjtik a "gmail.com"-ot), valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a felhasználó azonosságának feltárására. A "cookie" egy kis információ egység, amelyet az Ön böngésző programjára küldünk, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják az Ön számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ily módon Ön eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

Spamming

A Spiler Tank Kft. nem fogadja el a “spamming” gyakorlatát. A "spamming" az jelenti, hogy kérés nélkül küldenek e-maileket, rendszerint kereskedelmi jellegűeket, nagy számban és ismétlődően olyan címekre, akikkel korábban nem álltak kapcsolatban, illetve akik visszautasították az ilyen küldeményeket.

Ezzel ellentétben, amennyiben a Spiler Tank Kft. úgy véli, hogy bizonyos információ Önnek fontos lehet, fenntartja a jogot, hogy erről Önt e-mailen értesítse, de ugyanakkor biztosítja Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét is.

Linkek

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató csak a Spiler Tank Kft. www.spilertank.hu web-oldalra vonatkozik, harmadik felek web-oldalainak kizárásával. A Spiler Tank Kft. linkek segítségével egyéb web-oldalakhoz is kapcsolódhat, amelyek szerintünk érdekelhetik a mi oldalunk látogatóit. Igyekszünk biztosítani, hogy ezek a web-oldalak a legmagasabb színvonalúak legyenek. Azonban a Világháló természetéből adódóan, a Spiler Tank Kft. nem szavatolhatja az összes web-oldal link színvonalát, és nem vállalhat felelősséget a nem saját oldalak tartalmáért.

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolattartás

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen tájékoztatóval és/vagy Adatkezelési Szabályzatunk alapján kiadott Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy ha Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést szeretne tenni Adatvédelmi Szabályzatunk színvonalának javítása érdekében kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: info@spilertank.hu

© 2018. Spiler Tank Kft. Minden jog fenntartva.

 

Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A Spiler Tank Kft. által üzemeltetett www.spilertank.hu címen elérhető portál oldalainak megnyitásával Ön teljes mértékben elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg web-oldalainkat!

  1. A jelen oldal és valamennyi a Spiler Tank Kft.-re vagy publikációira és szolgáltatásaira vonatkozó információt, nevet, képet, fényképet, logót és ikont "MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN" adunk közre, mindennemű kijelentés vagy megerősítés és mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, ideértve, de nem korlátozva az értékesíthetőségre, egy konkrét célra való alkalmasságra, vagy a törvénysértés kizárására vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A jelen oldalon közölt információ nem az Ön egyéni igényeinek kielégítését célozza, tehát az Ön kizárólagos felelőssége, hogy az információ bárminemű felhasználása előtt meggyőződjön arról, hogy az megfelel-e az Ön céljainak.
  2. A Spiler Tank Kft. vagy bármely kapcsolódó vállalkozása illetve alkalmazottja semmilyen esetben sem felelős semminemű olyan kárért , - ideértve a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából minden közvetlen, speciális, közvetett vagy következményes kárt - amely a jelen oldalhoz való hozzáférésből vagy az oldal felhasználásából, illetve az itt közölt információ felhasználásából vagy terjesztéséből illetve ezekkel kapcsolatosan ered.
  3. A jelen oldal tartalmazhat pontatlanságokat vagy nyomdahibákat, amelyeket a Spiler Tank Kft. saját belátása szerint észleléskor korrigál. A jelen oldalon közölt információ időszakonként frissítésre is kerül. A Spiler Tank Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor módosítsa, javítsa, és/vagy változtassa a(z) (www.spilertank.hu) oldalon található információt, a jelen feltételeket, valamint az oldalon szereplő neveket, képeket, fényképeket, logókat és ikonokat. Mivel az Internet világszerte oldalak ezreiből áll össze, ezért a jelen oldalon keresztül elérhető információk, nevek, képek, fényképek, logók és ikonok az oldal keretein kívülről is eredhetnek. Ezért a Spiler Tank Kft. kizár az (www.spilertank.hu) oldalon vagy azon keresztül, vagy az oldalon kívül beszerzett vagy elért mindennemű tartalomra vonatkozó kötelezettséget vagy felelősséget.
  4. A Spiler Tank Kft. (www.spilertank.hu) termékei, publikációi és szolgáltatásait azonosító védjegyek, márkanevek, képek, logók és fényképek, valamint a weboldal minden dizájnja, szövege és grafikája a Spiler Tank Kft. tulajdona. Az itt látható tartalom, kivéve, ha kifejezetten ellenkezőleg rendelkeznek, nem értelmezhető a Spiler Tank Kft. licenceinek, szerzői jogainak, vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogainak átruházásaként.


    ©2018 Spiler Tank Kft. Minden jog fenntartva.